Centrum Harmonie

Toto centrum vzniklo jako místo, kde může každý otevřít své srdce, sdílet s druhými své pocity a prožitky a najít sám sebe.

Oshovy aktivní meditace

Středa 18:30 – 21:30

Petr Moczek

Tel: 608 641 308

hudba, tanec, pohyb, láska, smích, radost, katarze, relaxace, tvořivost, spontaneita, energie

Oshovy aktivní meditace, využívané mnoha lektory a terapeuty jako doplnění ke klidovým technikám, jako je reiki, jóga, rodinné konstelace apod., jsou souborem technik, které účinně pomáhají uvolnit stres, emoční zátěže a napětí. Moderní člověk si dnes ani neuvědomuje, že žije v napětí, je to pro něj normální stav. Potlačené emoce pak vedou k nevědomému jednání.

Aktivní meditace vedené hudbou se skládají z několika fází, kdy se aktivním zapojením těla, pohybem a tancem uvolní nahromaděné napětí a emoce. Tak se naše tělo i mysl může zklidnit a uvolnit a my se můžeme ponořit do meditace, pouze bděle pozorovat své pocity, myšlenky, přijímat je bez posuzování. Techniky jsou zakončeny relaxační fází nebo volným tancem, které zajistí plynulý návrat do běžného života.

Aktivní meditace otevírají a probouzejí inteligenci těla, rozvíjejí intuici a tvořivost, povzbuzují životní energii. Dochází k osvobození od naučených reakcí a ke svobodnému vyjádření sebe sama. Mají detoxikační účinek a otevírají cestuk naplňujícímu životu.

Po katarzi a následné harmonizaci se funkce na všech úrovních vracejí do své přirozenosti. Postupně se vrací původní obsah pojmům jako je láska, pozornost, talent, citlivost, štěstí, intimita, naplnění, vědomí.

Aktivní meditace probíhají s doprovodem speciálních hudebních nahrávek vytvořených pro jednotlivé meditační techniky. Každá technika trvá přibližně hodinu.

Jednotlivá sezení vždy zahájíme volným tancem, který nás připraví na meditační techniku.
Po technice může následovat otevřené sdílení.

Budeme provádět některou z těchto meditačních technik:

Dynamická meditace

Hodinová meditační technika se silným katarzním účinkem. Skládá se z pěti fází: chaotické dýchání; katarze - totální sebevyjádření; rezonance mantry „HU“ v celém těle; klidová část; oslavný tanec. Je nejlepší ji provádět ve skupině.

Kundalini meditace

Protějšek Dynamické meditace, probouzí a oživuje energii v celém těle. Trvá jednu hodinu a skládá se ze čtyř fází: třesení celého těla; tvořivý tanec; meditace; relaxační fáze.

Nadabrahma

Je stará tibetská technika, která rozvibruje a rozezní energii v těle. Trvá jednu hodinu a skládá se ze tří částí: aktivizace energie za pomoci zvuku; fáze rozdávání a příjímání energie; klidné sezení či ležení.

Chakra breathing (Dýchání do čaker)

Aktivizace energetických center v těle za pomoci speciálního dýchání. Trvá jednu hodinu a skládá se ze čtyř částí: první až třetí fáze - postupná aktivizace celého systému čaker dechem; ve čtvrté fázi - pozorování a vnímání.

Chakra sounds (Zpívání do čaker)

Aktivizace energetických center v těle za pomoci zvuku. Trvá jednu hodinu a skládá se ze čtyř částí: první až třetí fáze - postupná aktivizace celého systému čaker zvukem; ve čtvrté fázi - pozorování a vnímání.

Gibberish (hatlanina)

Silně katarzní technika. Po dobu 15 až 45 minut vydávejte nesmyslné zvuky. Dovolte si vyjádřit cokoliv co chcete, cokoliv vás napadne, zapojte celé své tělo. Po aktivní fázi si na 15 minut lehněte na břicho.

No dimensions

Tato meditace vychází z Gurdějevova pohybového systému, je tancem, jež člověka dokonale vycentruje a dobře ho připraví na následné Súfijské víření, neboli kosmický tanec dervišů. Technika se skládá ze tří fází: 30 minut středového tance, 15 minut víření, 15 minut relaxace.

Další informace o technikách a pořádaných akcích:

http://osho.tady.info/

Provádíme vždy dvě meditační techniky.

Kdy: každou středu 18:30 – 21:30

S sebou: pohodlné oblečení a šátek na oči

Příspěvek: 80 Kč

Kontakt: Petr Moczek, tel.: 608 641 308

E-mail: pmoczek@centrum.cz