Centrum Harmonie

Toto centrum vzniklo jako místo, kde může každý otevřít své srdce, sdílet s druhými své pocity a prožitky a najít sám sebe.

Supervize Rožnov

06.02.2020 16:00

Vážení přátelé,

 letošní rok pokračuji již 17. rok v práci s nádhernou a tajemnou metodou, kterou mí úctyhodní předchůdci nazvali Reflexní terapií. Před 17 lety jsem se patrně úplně pomátl na rozumu (za což asi nepřestanu být nikdy nesmírně vděčný), ocitl jsem se se svou chorobnou myslí rozpřažen někde mezi drzostí a odvahou a napsal jsem na dveře malé pronajaté místnosti hrdý nápis:

REFLEXNÍ TERAPIE - PETR VLČEK …

Uplynulo moc krásných 17 let mého života… a nyní prožívám velmi podobné chvíle, své reflexní déjà-vu, jen s tím rozdílem, že už nepíši troufalý nápis na dveře té ošuntělé místnosti, ale píši troufalý dopis všem těm mnohým absolventům, všech těch „reflexních seminářů“, na kterých jsme se radostně setkávali… A ač pomatení mám asi stejné, musím říct, že jsem vědomě vyměnil drzost a odvahu za pokoru… O to je to, paradoxně po těch letech těžší a nejistota větší… No co, když přijde alespoň jeden člověk, budu rád, a když nepřijde nikdo, budou z toho mít radost moje nohy, poněvadž jim dovolím, to co mají rády, dám si je na stůl a budu konečně relaxovat. Ale moc se moje nožičky neradujte, protože zkušenost mi říká, že ať jsem za ta léta vymyslel všelijaké šílenosti, zase jste přišli…

A kdybyste, tedy čistě náhodou, přišli, tak co že jsem si to za šílenost zase vymyslel?  SuperviziJ

Supervize slouží všem těm, kteří se setkávají ve své terapeutické praxi s výzvami a touhami po dalším poznání. Slouží ke společné konzultaci jednotlivých případů. Máme možnost pracovat s metodou diagnostiky přes třetí osobu. Zároveň je to poučné pro všechny zúčastněné.

Budeme pracovat s menší skupinou max. 5lidí, každému účastníkovi se můžeme věnovat až jednu celou hodinu!

Bonus pro účastníky: pokud po opakovaných konzultacích, bude zřejmé, že daný účastník pracuje dobře, může získat status doporučeného terapeuta, s oficiálním uvedením na webových stránkách lektoraUsmívající se

 

Cena za supervizi je 1000,-Kč

Přihlášky posílejte naši Markétce Usmívající se

Mail:  mfischerova@upcmail.cz. Tel. 724 421 611

Platba po potvrzení účasti na účet: 7734270247/0100.

Účastníci budou přijati dle pořadí došlých přihlášek a plateb.

Těším se na Vás a Vy se zase můžete těšit na nové šílenosti Úžasný

 

S mějte se Smějící se Petr*