Centrum Harmonie

Toto centrum vzniklo jako místo, kde může každý otevřít své srdce, sdílet s druhými své pocity a prožitky a najít sám sebe.

Systemické a rodinné konstelace

 

Rodinné konstelace pohyby duše

Termíny konstelací s Petrem Vlčkem zde (klikni).

 

Proces rodinných konstelací odhaluje vlivy skrytých sil v našich rodinných systémech a tvoří prostor pro znovunalezení osobní síly, přijetí a prožití našeho života naplno. V případě, že chceme ve svém životě něco změnit, stačí odhodlání se podívat pravdě přímo do očí a být k sobě upřímný.

 

Tímto způsobem můžete ve svém životě změnit nejen své vztahy k druhým, ale hlavně sami k sobě. Naučíte se dívat na věc jinýma očima a náhle se změní všechno kolem vás, nejen vztahy, ale i práce, peníze, láska, nemoci a další.

Pohyby duše jsou součásti hlubšího vývoje v oblasti konstelací, kde mohou být nejhlubší impulzy naší duše vyjádřeny beze slov. V energetickém poli konstelací odkrývá naše duše svou hloubku. 

 

Konstelace jsou hodně o emocích a často hodně silných, vidíme a prožíváme tam pláč, hněv, smích, cokoliv, ale to vše je právě to, na co čekáme. Hledáme to potlačené a při určitých vyřčených větách dojde k uvolnění – k odblokování. Konstelace působí nejen na toho, kdo si konstelace staví, ale také na zástupce. Navíc žádná role není náhodná, každý je svým způsobem postaven do své vlastní role. To vše působí také i na diváky, kteří se jen dívají. Protože nejde dost přesně popsat, co se v konstelacích děje, je dobré se na ně přijít alespoň podívat - člověk dokud to neuvidí, neuvěří

 

Při konstelacích můžete mít zvláštní pocity, jako po různém odblokování. Není vhodné první dny konstelace rozebírat a analyzovat, vhodnější je na ně nemyslet vůbec. Konstelace působí na jiných neenergetických úrovních a v pravý čas se projeví. Jedna z věcí, které vám konstelace změní je změna vašeho vnitřního postoje k dané věci a to vás úžasně osvobodí. Vaše vztahy např. s rodinou se časem změní  ač nikdo z nich na konstelacích nebyl. Je tomu třeba jen dát volný průběh. Samozřejmě, že u každého to může mít jiný průběh, někomu to může trvat déle, na jiného to působí ihned. Je to hodně individuální.

 

… a ještě jedna reference :

 

….Také vám moc děkuji pane Vlčku, jelikož když jsem se s vámi setkala a účastnila se postavení,tak po vaši konstelaci se můj problém zázračně vyřešil a to musím říct,že se předtím podstoupila tolik terapií,že jsem myslela že už se to nikdy nespraví ač sama mám určité kurzy výuky za sebou. Ale asi jste kouzelník, děkuji s pozdravem Pavla B. a Zdeněk D

 

 

Pokud chcete zkvalitnit svůj život, změnit svůj vnitřní postoj a  vztahy,
přijďte se uzdravit . . . 

 

Jednotlivé termíny konstelací jsou volně přístupné pro kohokoli, nejedná se o uzavřený cyklus.

Příspěvek: pro účastníky s vlastní konstelací 800 Kč (vhodné se předem objednat), pro ostatní účastníky 500 Kč

Kontakt: Centrum harmonie, Na jízdárně 18, Ostrava

Markéta Fischerová, mfischerova@upcmail.cz, 724 421 611

Konstelacemi provází: Petr Vlček, platan.vlcek@seznam.cz, tel. 777 077 865,